THIRD TERM SCHEME OF WORK FOR YORUBA JSS1 (BASIC 7)

Junior Secondary School Scheme of work Yoruba – Edudelight.com

UBE Scheme of work Yoruba JSS1

JSS1 Third Term Yoruba Scheme of work Lagos State

ILANA ISE FUN SAA KETA OLODUN KIN-IN-NI  (JSS1)

OSE KIN-IN-NI:   ATUNYEWO ISE SAA KEJI

 OSE KEJI:                 EDE: LETA KIKO

                                       ASA: AWON ISE ISEMBAYE ILE YORUBA

OSE KETA:              LITIRESO: ASAYAN IWE TI IJOBA YAN

                                        ASA: ISE AGBE

OSE KERIN:             EDE: ISE ORO ISE NINU GBOLOHUN

                                       ASA: ISE ILU LILU

OSE KARUN-UN: EDE: IHUN GBOLOHUN ABODE ATI ATUPALE

                                                     GBOLOHUN  ABODE

OSE KEFA:            ASA: IGBESE TI AGBE YOO GBE KI IRE OKO TO JADE

OSE KEJE:              EDE:   IHUN GBOLOHUN OLOPO ORO ISE ATI ATUPALE

                                    GBOLOHUN OLOPO ORO ISE

OSE KEJO:            ASA: ASA IRAN-RA-ENI LOWO LAWUJO YORUBA

OSE KESAN –AN:  ASA: IWA OMOLUABI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Thanks for the kind gesture
Please Like and follow us