SECOND TERM SCHEME OF WORK FOR YORUBA SS1

Senior Secondary School Curriculum Yoruba – Edudelight.com

NERDC Curriculum Yoruba SS1

SS1 Second Term Yoruba Curriculum Lagos State

ETO ISE FUN SAA KEJI

Ose kin-in-ni                             Ede-Atunyewo awon isori oro ninu ede Yoruba

                                                     Asa:Elegbejegbe tabi iro-siro

                                                     Litireso: Itupale iwe aseyan ti an ka

Osa keji                                      Ede-Awon isori gbolohun ede Yoruba gege bi ihun

                                                     Asa: Asa iranra-eni lowo

                                                     Litireso: kika iwe litireso ti ijoba yan

Ose keta                                     Awon isori gbolohun Yoruba gege gi ise won

                                                     Asa: Itesiwaju ninu asa iranra-eni lowo

                                                     Litireso : kike iwe litireso ti ijoba yan

Ose kerin                                    Ede-Aroko asapejuwe (ilana)

                                                     Asa: oge sise(1)

                                                     Litireso: kika iwe litireso ti ijoba yan

Ose karun-un                             Ede- Akanlo ede

                                                     Asa : oge sise (2)

                                                     Litireso : kika iwe litireso ti ijoba yan

Ose kefa                                     Ede- sise aayan ogbufo

                                                     Asa: Igbeyawo ibile

                                                     Litireso: Kika we litireso ti ijoba yan

Ose keje                                     Ede-sise aayan ogbufo

                                                     Asa: igbeyawo ni ile Yoruba, orisi igbeyawo ti o wa

                                                     Litireso: kika iwe litireso apileko ti ijoba  yan

Ose kejo                                     Ede-onka ede Yoruba ookan de egbaa (1-2000)

                                                     Asa: Asa igbeyawo

                                                     Litireso: kika iwe litireso ti ijoba yan

Ose kesan                                   Ede- Atunye eko lori

                                                     Asa: Oyun ninu, itoju ati omo bibi

                                                     Litireso : Itan oloro geere bii; orisunn itan ati asa Yoruba

Ose kewaa                                  Ede- Aroko asotan oniriyin

                                                     Asa: Asa isomoloruko

                                                     Litireso: Alo apamo ati apagbe

Ose kokonla                              agbeyawo ise saa keji

Ose kejila                                   Idanwo Ipari saa keji

Lessonplan

Get Lesson plans, Lesson notes, Scheme of work, Exam Questions, Test Questions for all subject for Primary school and Secondary School.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share via
Share
Close
Close

Adblock Detected

Please, Disable Adblock to access this website.
error: Please, enable javascript
Thanks for the kind gesture
Please Like and follow us