FIRST TERM SCHEME OF WORK FOR YORUBA SS1

Senior Secondary School Scheme of work Yoruba – Edudelight.com

NERDC Curriculum Yoruba SS1

SS1 First Term Yoruba Scheme of work Lagos State

Week 1 – Atunyewo awon eya ara ifo

  1. Atunyewo Eko ile- asa ikini
  2. Atunyewo orisirisi eya litireso

Week 2 – Itesiwaju lori eko nipa iro ede

Ise abinibi

Eko lori igbadun ti o wa ninu litireso alohun

Week 3 – Itesiwaju lori eko nipa iro ede

Owe

Eko lori igbadun ti o wa ninu litireso alohun

Week 4 – Itesiwaju lori eko nipa iro ede

Sise ounje awujo Yoruba

Ogbon itopinpin litireso ede Yoruba

Week 5 – Itesiwaju lori eko lori iro ede (iro ohun )

Awon owe ti o je mo asa yoruba

Itupale asayan iwe itan aroso ti ajo WAEC/NECO yan

Week 6 – Silebu

Awon owe ti o suyo ninu ise ati ise Yoruba

Week 7 – Akoto ede Yoruba

Iwa omoluabi ati anfaani re

Week 8 – Aroko kiko

Ise abinibi ile Yoruba

Itupale asayan iwe ti ajo WAEC/NECO yan.

Lessonplan

Get Lesson plans, Lesson notes, Scheme of work, Exam Questions, Test Questions for all subject for Primary school and Secondary School.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share via
Share
Close
Close

Adblock Detected

Please, Disable Adblock to access this website.
error: Please, enable javascript
Thanks for the kind gesture
Please Like and follow us