THIRD TERM SCHEME OF WORK FOR YORUBA JSS2 (BASIC 8)

Junior Secondary School Scheme of work Yoruba – Edudelight.com

UBE Scheme of work Yoruba JSS2

JSS2 Third Term Yoruba Scheme of work Lagos State

ILANA ISE FUN SAA KETA FUN OLODUN KEJI (JSS TWO)

   OSE KIN-IN-NI:   EDE: ATUNYEWEO ISE SAA KEJI  

  • AROKO ALAPEJUWE/ONIROYIN

         ASA:  ATUNYEWO IWA OMOLUABI

LITIRESO:  ATUNYEWO ISE SAA KEJI: EWI ALOHUN TO JE

MO ESIN IBILE BII; IJALA, IYERE IFA,

   IWI EGUNGUN, abbl

   OSE KEJI:              EDE: LETA GBEFE

  •  AWON WO NI A N KO O SI
  • AWON IGBESE INU LETA GBEFE   
  • ORI ORO TO JE MO LETA GBEFE

                                        ASA: IGBAGBO YORUBA NIPA OLODUMARE

                                       LITIRESO: EWI ALOHUN TI A N FI ORO INU WON DA

                                                        WON MO

OSE KETA:          EDE:    APOLA ORUKO ATI ISE RE

                                      ASA: IGBAGBO ATI ERO YORUBA NIPA ORISA

                                     LITIRESO: KIKA IWE LITIRESO APILEKO TI IJOBA YAN- EWI

OSE KERIN:        EDE: APOLA ISE , ISE ATI IHUN RE

                                    ASA: BI AWON AKONI EDA SE DI ORISA

                                    LITIRESO: KIKA IWE LITIRESO TI IJOBA YAN

OSE KARUN-UN: EDE: ISEDA ORO ORUKO

  • NIPA LILO AFOMO IBERE
  • NIPA LILO AFOMO AARIM                 

                                          ASA: ASA IKINI NI ILE YORUBA

                                         LITIRESO: KIKA IWE TI IJOBA YA

OSE KEFA:              EDE: ISEDA ORO ORUKO NIPA LILO APETUNPE

                                     ASA: IGBAGBO YORUBA NIPA IYE LEYIN IKU

                                     LITIRESO: EWI ALOHUN TI A FI ORO INU WON DA WON MO

OSE KEJE:           EDE: LETA AIGBEFE

                                   ASA : AWON OHUN MIMO NINU ESIN IBILE

                                   EDE: ATUNYEWO AMI OHUN

OSE KEJO:      EDE: AWE GBOLOHUN EDE YORUBA

                                 LITIRESO: KIKA IWE EWI TI IJOBA YAN

OSE KESAN-AN:  ASA: ASA ISINKUN NI ILE YORUBA

                               LITIRESO: KIKA IWE EWI TI IJOBA YAN

OSE KEWAA:    EDE:  IHUN APOLA APONLE ATI ISE TO N SE

                              NINU GBOLOHUN

                                 ASA: OWE ILE YORUBA

                                LITIRESO: KIKA IWE EWI TI IJOBA YAN

OSE KOKANLA ATI IKEJILA: EDE: ATUNYEWO EKO LORI ISEDA ORO  

                                                             ORUKO

                                                       ASA: ATUNYEWO ASA IKINI NI ILE YORUBA

                                                       LITIRESO: ATUPALE IWE EWI TI A KA

Lessonplan

Get Lesson plans, Lesson notes, Scheme of work, Exam Questions, Test Questions for all subject for Primary school and Secondary School.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share via
Share
Close
Close

Adblock Detected

Please, Disable Adblock to access this website.
error: Please, enable javascript
Thanks for the kind gesture
Please Like and follow us